رتبه تیم: 99 (مشترک)
نام تیم: Mane
امتیاز: 54
راند: راند 7 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 54
تاریخ: 1398/07/12 15:14:18
بودجه : 100