رتبه تیم: 9 (مشترک)
نام تیم: Alejandro
امتیاز: 64
هفته: راند 7 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 64
تاریخ ساخت: 1398/07/12 21:18:22