رتبه تیم: 37 (مشترک)
نام تیم: S.B.3
امتیاز: 58
راند: راند 7 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 58
تاریخ: 1398/07/13 08:32:44
بودجه : 93