رتبه تیم: 15 (مشترک)
نام تیم: 111
امتیاز: 61
راند: راند 7 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 61
تاریخ: 1398/07/13 08:49:31
بودجه : 100