رتبه تیم: 22 (مشترک)
نام تیم: Eagle
امتیاز: 60
راند: راند 7 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 60
تاریخ: 1398/07/13 10:26:49
بودجه : 99