رتبه تیم: 68 (مشترک)
نام تیم: auba hameja
امتیاز: 56
راند: راند 7 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 56
تاریخ: 1398/07/13 13:31:39
بودجه : 91.5