رتبه تیم: 11 (مشترک)
نام تیم: تیم تور
امتیاز: 63
راند: راند 7 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 63
تاریخ: 1398/07/13 16:25:24
بودجه : 100