رتبه تیم: 9 (مشترک)
نام تیم: اینو
امتیاز: 64
راند: راند 7 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 64
تاریخ: 1398/07/13 16:32:51
بودجه : 94.5