رتبه تیم: 1
نام تیم: اینارو
امتیاز: 73
راند: راند 7 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 73
تاریخ: 1398/07/13 16:37:16
بودجه : 98.5