رتبه تیم: 68 (مشترک)
نام تیم: شیبشیب
امتیاز: 56
راند: راند 7 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 56
تاریخ: 1398/07/13 16:59:36
بودجه : 99