رتبه تیم: 99 (مشترک)
نام تیم: Werner
امتیاز: 67
راند: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 67
تاریخ: 1398/09/07 15:57:26
بودجه : 98.5