رتبه تیم: 37 (مشترک)
نام تیم: 5 لیگ قسمت اول
امتیاز: 74
راند: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 74
تاریخ: 1398/09/07 20:11:56
بودجه : 98