رتبه تیم: 12 (مشترک)
نام تیم: Capa
امتیاز: 80
راند: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 80
تاریخ: 1398/09/08 09:22:08
بودجه : 99