رتبه تیم: 81 (مشترک)
نام تیم: Ali
امتیاز: 69
راند: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 69
تاریخ: 1398/09/08 09:28:29
بودجه : 100