رتبه تیم: 16 (مشترک)
نام تیم: دانشگاه گلستان
امتیاز: 74
هفته: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 74
تاریخ ساخت: 1398/09/08 12:10:40