رتبه تیم: 143 (مشترک)
نام تیم: My 03
امتیاز: 64
راند: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 64
تاریخ: 1398/09/08 13:23:29
بودجه : 96.5