رتبه تیم: 1
نام تیم: Ash 01
امتیاز: 88
هفته: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 88
تاریخ ساخت: 1398/09/08 13:39:51