رتبه تیم: 2
نام تیم: Ash 01
امتیاز: 88
راند: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 88
تاریخ: 1398/09/08 13:39:51
بودجه : 95.5