رتبه تیم: 53 (مشترک)
نام تیم: عشق
امتیاز: 72
هفته: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 72
تاریخ ساخت: 1398/09/08 13:51:06