رتبه تیم: 63 (مشترک)
نام تیم: Sajad_ultrasur
امتیاز: 70
راند: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 70
تاریخ: 1398/09/08 13:59:43
بودجه : 95.5