رتبه تیم: 58 (مشترک)
نام تیم: Expensive diamonds
امتیاز: 67
هفته: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 67
تاریخ ساخت: 1398/09/08 14:32:45