رتبه تیم: 86 (مشترک)
نام تیم: Sadeq 02
امتیاز: 68
راند: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 68
تاریخ: 1398/09/08 14:53:17
بودجه : 95.5