رتبه تیم: 4 (مشترک)
نام تیم: ILI-LLE
امتیاز: 82
هفته: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 82
تاریخ ساخت: 1398/09/08 15:11:11