رتبه تیم: 7 (مشترک)
نام تیم: ILI-LLE
امتیاز: 82
راند: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 82
تاریخ: 1398/09/08 15:11:11
بودجه : 88