رتبه تیم: 98 (مشترک)
نام تیم: اروپا2
امتیاز: 64
هفته: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 64
تاریخ ساخت: 1398/09/08 15:16:55