رتبه تیم: 9 (مشترک)
نام تیم: SON-L
امتیاز: 81
راند: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 81
تاریخ: 1398/09/08 15:24:18
بودجه : 92