رتبه تیم: 114 (مشترک)
نام تیم: PAY
امتیاز: 66
راند: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 66
تاریخ: 1398/09/08 16:14:28
بودجه : 90