رتبه تیم: 143 (مشترک)
نام تیم: جیمی
امتیاز: 64
راند: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 64
تاریخ: 1398/09/08 16:21:15
بودجه : 98