رتبه تیم: 128 (مشترک)
نام تیم: سومیش
امتیاز: 65
هفته: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 65
تاریخ ساخت: 1398/09/08 16:28:35