رتبه تیم: 4
نام تیم: Ciro
امتیاز: 84
راند: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 84
تاریخ: 1398/09/08 16:30:49
بودجه : 92.5