رتبه تیم: 128 (مشترک)
نام تیم: ولوو
امتیاز: 65
راند: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 65
تاریخ: 1398/09/08 18:22:22
بودجه : 100