رتبه تیم: 114 (مشترک)
نام تیم: o_O
امتیاز: 66
راند: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 66
تاریخ: 1398/09/08 18:41:18
بودجه : 100