رتبه تیم: 24 (مشترک)
نام تیم: IMO
امتیاز: 76
راند: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 76
تاریخ: 1398/09/08 18:48:10
بودجه : 86.5