رتبه تیم: 114 (مشترک)
نام تیم: Mit
امتیاز: 66
راند: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 66
تاریخ: 1398/09/08 19:43:31
بودجه : 99.5