رتبه تیم: 15 (مشترک)
نام تیم: مطمئنم2 میشی
امتیاز: 78
راند: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 78
تاریخ: 1398/09/08 19:44:30
بودجه : 99.5