رتبه تیم: 9 (مشترک)
نام تیم: سخته
امتیاز: 81
راند: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 81
تاریخ: 1398/09/08 19:50:38
بودجه : 100