رتبه تیم: 57 (مشترک)
نام تیم: Nothing to say
امتیاز: 71
راند: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 71
تاریخ: 1398/09/08 20:42:49
بودجه : 98