رتبه تیم: 3
نام تیم: Fuckers
امتیاز: 85
راند: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 85
تاریخ: 1398/09/08 20:50:17
بودجه : 99.5