رتبه تیم: 81 (مشترک)
نام تیم: گرگ۱
امتیاز: 69
راند: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 69
تاریخ: 1398/09/08 21:18:22
بودجه : 90.5