رتبه تیم: 143 (مشترک)
نام تیم: کا_مانه
امتیاز: 64
راند: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 64
تاریخ: 1398/09/08 21:31:06
بودجه : 98