رتبه تیم: 52 (مشترک)
نام تیم: میعاد گاه عاشقی ۰۱
امتیاز: 68
هفته: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 68
تاریخ ساخت: 1398/09/08 21:42:12