رتبه تیم: 34 (مشترک)
نام تیم: تیموببین
امتیاز: 70
هفته: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 70
تاریخ ساخت: 1398/09/08 21:58:31