رتبه تیم: 15
نام تیم: به اذن خدا برنده میشه
امتیاز: 75
هفته: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 75
تاریخ ساخت: 1398/09/08 22:07:44