رتبه تیم: 8 (مشترک)
نام تیم: Sss
امتیاز: 78
هفته: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 78
تاریخ ساخت: 1398/09/08 22:17:08