رتبه تیم: 86 (مشترک)
نام تیم: باد
امتیاز: 68
راند: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 68
تاریخ: 1398/09/08 22:23:15
بودجه : 89.5