رتبه تیم: 44 (مشترک)
نام تیم: شهید برونسی
امتیاز: 73
راند: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 73
تاریخ: 1398/09/08 22:35:35
بودجه : 99.5