رتبه تیم: 15 (مشترک)
نام تیم: Bomb
امتیاز: 78
راند: راند 12 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 78
تاریخ: 1398/09/08 22:59:58
بودجه : 100