رتبه تیم: 23 (مشترک)
نام تیم: IMP-B
امتیاز: 76
راند: راند 17 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 76
تاریخ ساخت: 1398/11/22 18:39:53