رتبه تیم: 33 (مشترک)
نام تیم: v h r b
امتیاز: 74
راند: راند 17 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 74
تاریخ ساخت: 1398/11/22 19:50:51