رتبه تیم: 28 (مشترک)
نام تیم: Bandarabbas vs dadash ahmad
امتیاز: 75
راند: راند 17 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 75
تاریخ: 1398/11/22 23:42:44
بودجه : 83.5