رتبه تیم: 16 (مشترک)
نام تیم: COPA
امتیاز: 77
راند: راند 17 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 77
تاریخ: 1398/11/23 10:05:31
بودجه : 81.5