رتبه تیم: 1 (مشترک)
نام تیم: 3³333
امتیاز: 88
راند: راند 17 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 88
تاریخ ساخت: 1398/11/23 13:33:13